semestr I 2022/2023
Plan lekcji dla przedszkola i klas I - III szkoły podstawowej


Plan lekcji dla klas IV - VIII szkoły podstawowej

Przedszkole

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
2 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
3 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
4 ed. przedszk. j. angielski
1/2 godz
j. angielski
1/2 godz.
ed.przedszk. ed.przedszk.
5 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.

               

"0"

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
2 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
3 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
4 ed. przedszk. j. angielski
1/2 godz.
j. angielski
1/2 godz.
ed.przedszk. ed.przedszk.
5 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
6 religia

I

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. j. angielski naucz.zint.
2 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
3 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
4 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. religia
5

religia j.angielski

 

II

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
2 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
3 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
4 religia naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
5 j. angielski j. angielski . religia

 

III

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 naucz.zint. j. angielski religia naucz.zint. naucz.zint.
2 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
3 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
4 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. j. angielski
5 religia naucz.zint. j. angielski

IV

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 j.angielski muzyka j.polski w-f j.angielski
2 matematyka j.angielski informatyka j.polski matematyka
3 godz.wych. matematyka religia matematyka j.polski
4 plastyka j.polski w-f historia w-f
5 j.polski technika przyroda
6 religia w-f
7 wdżwr przyroda

V

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 matematyka j.polski geografia j.angielski matematyka
2 j.angielski muzyka historia j.polski informatyka
3 biologia historia j.angielski w-f w-f
4 j.polski matematyka j.polski matematyka j.polski
5 w-f w-f technika religia
6 plastyka godz.wych.
7 religia wdżwr

VI

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 historia w-f w-f historia muzyka
2 j.polski j.polski religia j.angielski religia
3 j.angielski j.angielski j.polski j.polski j.polski
4 biologia informatyka technika geografia matematyka
5 plastyka matematyka matematyka w-f
6 w-f godz.wych.
7 matematyka wdżwr

VII

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 j.niemiecki religia historia w-f j.polski
2 religia matematyka j.angielski historia muzyka
3 j.polski informatyka w-f geografia j.angielski
4 j.angielski j.polski chemia j.polski j.niemiecki
5 biologia godz.wych. matematyka chemia w-f
6 matematyka w-f j.polski matematyka geografia
7 plastyka fizyka fizyka biologia

VIIIa

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 j.polski EDB matematyka matematyka religia
2 matematyka WOS chemia chemia j.polski
3 j.niemiecki j.polski historia godz.wych. religia
4 w-f w-f WOS j.angielski j.angielski
5 j.angielski historia w-f j.polski j.niemiecki
6 geografia informatyka fizyka fizyka w-f
7 biologia matematyka j.polski zaj.roz.kreat.

VIIIb

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 fizyka matematyka WOS j.polski geografia
2 j.niemiecki w-f j.polski w-f j.angielski
3 j.polski j.polski chemia j.angielski matematyka
4 matematyka WOS religia chemia j.polski
5 informatyka EDB fizyka historia historia
6 biologia j.angielski w-f religia j.niemiecki
7 zaj.rozw.kreat. matematyka godz.wych. w-fLICZNIK ODWIEDZIN